Nils Funnemark - "Någonstans Live"

Buy this
  • 100,00 kr
100 % SSL-säkrad
CD-ljudskiva

Nils Funnemark, sång & gitarr

Roland Henkelman, läsning

Anders Sjöling, kontrabas
Lena Lindälv, fiol och flöjt
Lotta Wising, cello
Therese Wissö, fiol

Inspelad vid konsert i Lerums Missionskyrka 2010
© 2011 TLLS017 TLLS Recording - Strauss Ljud